Felszíni csadapadékvíz elvezetés kiépítése Ziliz községben

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00077
Megvalósítás időszaka: 2022.11.01 – 2025.12.31.
A projekt összköltsége: 193 222 419 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A fejlesztés célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzéskor a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól.
A beavatkozások keretébe részben földmedrű gyepesített árkok, részben áteresztő burkolattal ellátott árkok készülnek. A csapadékvíz elvezető rendszer által összegyűjtött és elvezetett vizeket befogadó Hangács- és Zilic-patak pedig az érintett szakaszán tervezett mederkotrással rendezésre, rekonstrukcióra kerül.
A projektben kötelezően megvalósítandó tevékenységek, a szemléletformáló, tájékoztató akció, illetve a nyilvánosság biztosítása. A pályázati felhívás szerinti választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül megvalósítandó jelen projektben a kapubejárók helyreállítása.
A jelen fejlesztéssel összesen mintegy 3 km hosszon oldódik meg a vízelvezetés és körülbelül 1,5 km patakrekonstrukció valósul meg.
A tervezés folyamatban van, a vízjogi engedélyezési terv elkészítését követően a tervdokumentáció beadásra kerül az illetékes hatóság(ok) felé.EZERÉVES TÖLGY
© 2012-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése,
felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató